Sveriges främsta distansutbildningar 


Distanslära strävar alltid efter att leverera Sveriges främsta distansutbildningar genom att kombinera ämnesexperter med aktuella kunskaper, utbildade lärare inom ämnet och ständigt aktuellt utbildningsinnehåll.Vi erbjuder en unik utbildningsform genom att förena
ämnesexperter, utbildade lärare och teknik.


Genom dagens teknik erbjuder vi flexibilitet, lättillgängliga föreläsningar med auto-transkribering och digital litteratur för att kunna studera var som helst, när som helst. 

Det bästa av två världar 

Förinspelade föreläsningar av ämnesexperter från näringslivet med aktuella kunskaper och pedagogisk vägledning av utbildade lärare med kunskaper inom ämnet.

Alltid utbildade lärare 

En utbildad lärare inom ämnet finns alltid tillgänglig för frågor.

Direkt återkoppling på din kunskapsnivå 

Genom att besvara frågorna på de självrättande proven efter varje kapitel och självrättande fördjupningsuppgifter.

Ständigt aktuellt utbildningsinnehåll 

Genom att använda digital litteratur så kan våra samarbetspartners snabbt uppdatera litteraturen.
Samarbetspartners

För att kunna nå vårt mål som Sverige främsta distansutbildare så har vi valt att samarbete med leverantörer som är i framkant inom den digitala pedagogiken. 

Ämnesexperterna och lärarna 


Möt

Lennart Borghagen

Lennart Borghagen har lång erfarenhet som lärare inom inköp och upphandling. Han har dessutom mångårig erfarenhet av att verka i både inköpsrådgivande och inköpsutförande yrkesroller, och har arbetat under stora delar av sitt yrkesliv som både anställd inköpare/upphandlare och som inköpskonsult.
Han har tidigare varit inköpsdirektör vid Försvarets materielverk och därefter som inköpskonsult upphandlat bland annat IT-tjänster, medicinsk utrustning, tunnelbanetåg och regionaltåg. Lennart är i grunden civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola samt har därtill utbildning i affärsjuridik, företagsekonomi, pedagogik och förhandlingsteknik.
Lennart gillar lärarrollen och strävar alltid efter att kunskapsskillnaden mellan vad som lärs ut och vad studiedeltagaren tar in, ska bli så liten som möjligt. Han är sedan lång tid en populär och efterfrågad föreläsare på seminarier och kurser inom sitt fackområde inom såväl företagsvärlden som inom offentlig sektor.
Lennart kommer, till dig som väljer denna utbildning, att dela med sig av sin
både breda och djupa kunskap och mångåriga erfarenhet av inköpsprocessen och dess genomförande från behovsanalysen till och med inköpsavtalet vid upphandling av såväl varor som tjänster.
Write your awesome label here.
Möt den utbildade läraren & ÄMNESEXPERTEN

​Tiina Talari

Tiina Talari är en av de främsta inom lönekonsultyrket. Hon är en civilekonom med omfattande erfarenhet och expertis inom sitt område. Utöver att vara en skicklig lönekonsult har Tiina även gjort sig känd som med författare till böckerna "Räkna lön 1" och "Räkna lön 2", som är välrenommerade inom branschen.

Tiina har inte bara delat med sig av sin kunskap genom skrivandet, utan hon är även utbildad lärare och har undervisar inom löneadministration, ekonomi och affärssystem på yrkeshögskolor. Hon engagerar sig aktivt i att forma och inspirera nästa generation av lönekonsulter och ekonomer.

Hon har även etablerat sig som en eftertraktad föreläsare och delar generöst med sig av sin kunskap och erfarenhet till lönekonsulter och redovisningsekonomer.

Tiina Talari är en respekterad och inspirerande individ inom lönekonsultbranschen. Hennes kompetens, passion och förmåga att utbilda och motivera andra har gjort henne till en betydande röst inom området.
Patrick Jones - Course author
Möt

Emely Hesselgren

Emely är kommunikationsstrateg och content manager med drygt 20 års erfarenhet av att jobba med kommunikation och marknadsföring, främst inom näringslivet. Hon har bland annat ansvarat för kommunikationsstrategier, marknadsplaner, content, varumärke och digitala projekt. Emely har bred erfarenhet som projektledare för både webbplatser och komplexa e-handelsprojekt.
Drivkrafter
Jag drivs av riktigt bra kommunikation som verkligen berör målgruppen på precis det sätt som man hade hoppats på. Att kunna kombinera riktigt bra kommunikation med analys för att optimera och utveckla är också något som ligger mig varmt om hjärtat.
Sen har jag en stor fascination för att hitta arbetssätt, processer och verktyg för att utveckla medarbetare, elever och kollegor. Man skulle kunna säga förändringsledning i marknadsorganisationer helt enkelt.
Write your awesome label here.
Möt

Sofia Stenfeldt

Sofia är kommunikationsstrateg med över 25 års erfarenhet från framförallt ideell sektor. Hon är expert på PR och förändrings-kommunikation och utbildar i flertalet kurser inom detta. Sofia är också rutinerad förändrings- och processledare och har arbetat i flera projekt inom utveckling av intern kommunikation.
Drivkrafter
Smart och effektiv marknadsföring och kommunikation som leder till effekt och där jag får se mina kunders affärer växa och utvecklas men där jag också får se människor växa och utvecklas är något som stimulerar mig.
I lärarrollen blir jag alltid lika glad när studerande utvecklas till självständiga digitala marknadsförare, och ifrågasätter mig som lärare.
Får jag jobba normkritiskt blir jag extra glad!
Write your awesome label here.
Möt

Michael Cedervall

Michael Cedervall är sedan flera år lärare i företagsekonomi och entreprenörskap och har dessutom en mångårig erfarenhet som egen företagare. Han har gått sin lärarutbildning på Uppsala universitet och har fått flertalet utmärkelser för sitt engagemang både inom utbildning såväl som företagande. 2020 kom han till exempel på en andra placering i tävlingskategorin årets lärare på SM i Ung företagsamhet.
Michael trivs i lärarrollen och lägger stor vikt vid att utbildningen ska vara så givande och meningsfull som möjligt för varje enskild elev. Med stort engagemang strävar han efter att hjälpa sina elever till ett så bra studieresultat som möjligt.
Write your awesome label here.
Möt

Lotta Löfving

Lotta Löfving har jobbat som Redovisningskonsult sedan 2004 och jobbar idag som Senior redovisningskonsult på AZETS INSIGHT AB. Lotta är utbildad civilekonom och har studerat på Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms universitet.
Lotta är en efterfrågad föreläsare för både utbildningar inom yrkeshögskolan och för branschkollegor. Lotta gick vidare till slutnominering i Srf konsulternas utmärkelse "Årets Auktoriserade Redovisningskonsult 2019" Auktorisationen är branschens kvalitetsstämpel som titulerar landets främsta redovisnings- och lönekonsulter.
Lotta ser fram emot att dela med sig av sin kunskap till dig som söker nya utmaningar i en värld full av siffror. 
Write your awesome label here.