Du kanske undrar över nedan

Är utbildningarna CSN-berättigade?

Våra betalutbildningar är inte CSN-berättigade. 

Studietakt och tillgång till utbildningen? 

Hos oss kan du studera i din egen takt i upp till två år ifrån köpdatum. Generellt så kan våra diplomutbildningar jämföras med en till två terminers heltidsstudier. 

Betyg, diplom och certifikat 

Vi erbjuder inte några betyg som är kopplade till skolverket dock så ger vi dig de verktygen du behöver för att kunna utföra jobbet med ett gott självförtroende från dag ett! Du erhåller ett diplom när du har avklarat alla moment  som verifierar dina kunskaper inom ämnet och ett certifikat efter genomförd praktik i systemet FORTNOX där du praktiserar de vanligt förekommande bokföringshändelserna i ett bolag under ett år, från bolagets första händelse till bokslut.   

Kan jag studera även om jag har ett heltidsjobb? 

Ja, målet med dessa diplomutbildningar är att du som arbetar idag ska kunna kompetensutveckla dig och förverkliga dina drömmar på dina egna villkor utan att behöva säga upp dig och få inkomstbortfall.

Lärarstöd

Även om denna utbildningsform är på distans och bygger mycket på eget ansvar så kan du alltid kontakta läraren för frågor gällande utbildningen precis som på en vanlig skola. 

Vi erbjuder även flera slags övningar för färdighetsträning, kunskapskoll och självbedömning. Testerna ger snabb och direkt återkoppling som ökar studiemotivationen och inspirerar dig att nå nästa nivå.

Individanpassning och tillgänglighet 

Föreläsningarna har en auto-genererad undertext och en auto-genererad transkribering. 

En del av litteraturen har fantastiska hjälpmedel så som: 

Personliga läsinställningar
 
Textstorlek, bakgrundsfärg och typsnitt kan enkelt anpassas utifrån egna behov.

Inbyggda läsguider
I flera ämnen finns läsguider som ger konkreta tips på lässtrategier före, under och efter läsningen.

Lättlästa textversioner 
Många läromedel har lättlästa textversioner som ett valbart alternativ till grundtexterna. 

Öppet köp

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14-dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås.  

För att häva köpet behöver du kontakta oss på [email protected]