Operativ inköpare

 • Löpande starter
 • En termin
Write your awesome label here.
Distansutbildning Inköpare är en heltäckande och aktuell utbildning som riktar sig till dig som vill arbeta som inköpare, antingen på ett företag eller i en organisation.

Du får lära dig hela inköpsprocessen och dess olika fokus och strategier så som förutsättningarna för en inköpare, hur man arbetar som inköpare, genomför en inköpsprocess och hanterar leverantörer.

I utbildningen ingår förinspelade föreläsningar, specialanpassat kursmaterial, reflektionsuppgifter och vägledning av vår ämnesexpert och lärare Lennart.

Detta ingår: 

Studietid som motsvarar en termin och tillgång till utbildningen i två år. •   Inspelade föreläsningar
 •   Digital litteratur
 •   Reflektionsövningar
 •   Diplom

Ämnesexpert:

Förinspelade föreläsningar med aktuella kunskaper.Pedagogiska lärare:

Pedagogisk vägledning av yrkeshögskolelärare med kunskaper inom ämnet.


 Videoföreläsningar

Titta på 14 förinspelade föreläsningar av högsta kvalitet som kan ses både på datorn och mobilen så många gånger du behöver. 

  Reflektionsövningar 

Reflektionsövningar av de olika blocken för att kunna säkerställa din kunskapsnivå.

   Diskutera med andra

Diskutera och ta hjälp av dina tillgängliga kurskamrater.

Omdöme

       

Tycker att det är en jättebra kurs med en mycket bra lärare och en mycket bra admin som ger snabb återkoppling.  Utbildningsmaterialet är väl genomarbetat och föreläsningarna mycket lärorika och intressanta.
Är mycket nöjd.

Malin Tjärnkvist

Se, läs, öva och förbättras hur många gånger du vill.

Kursplan

Block 1 Introduktion till inköp

Introduktion till yrkesrollen
Former för inköp
Behovsanalys/Förstudie

Block 2 Grunder för inköp

Affärsmässighet och konkurrens
Allmänna leveransvillkor/Standardvillkor
Branschvillkor
Inköpssekretess
Korruptionsrisker

Block 3 Planering och förberedelser för inköp

Inköpsstrategin
InköpsplanenHållbarhetsfrågor
Ramavtal och avrop

Block 4 Inköpsprocessen

Kartläggning av leverantörsmarknaden
Informationskällor
Metoder för värdering av leverantörsföretag
Några intressanta frågor att söka svar på
Riskbedömning

Block 5 Leverantörsbedömningen

Kartläggning av leverantörsmarknaden
Informationskällor
Metoder för värdering av leverantörsföretag
Några intressanta frågor att söka svar på
Riskbedömning

Block 6 Förfrågningsunderlaget

Förfrågningsunderlagets syften
Förfrågningsunderlagets övergripande struktur
Kravspecifikationen – Uppdragsspecifikationen
Funktionell eller teknisk specifikation
Verksamhetsåtagande
Tidsplaner
Stöd vid drift och underhåll
Kommersiella villkor i avtalet
Administrativa bestämmelser för inköpet
Kravspecifikationen
Några generella råd vid kravutformning
Funktionella krav
Utförandekrav
Indelning av kraven i kravområden
Samverkan vid kravspecificering
Att sträva efter

Block 7 Utvärdering av anbud

Grovgallring
Anbudsutvärdering 1
Nollställning av anbud
Anbudsutvärdering 2
Anbudsutvärdering 3
Kriterier för anbudsutvärdering
Några allmänna aspekter på utvärderingskriterier
Exempel på kriterieområden inom det tekniska området
Exempel på kriterieområden inom det operativa området
Exempel på kriterieområden för riskhantering
Exempel på kriterieområden i övrigt
Riskanalyser

Block 8 Förhandlingar och förhandlingsteknik

Förhandlingsbehovet
Förhandlingsmetodik
Förhandlingsprocess

Block 9 Inköpsavtalet

Avtalssituationen
Avtalets innehåll
Avtalets detaljstruktur
Exempel på avtalsstruktur
Standardavtal/Branschavtal
Miniavtal
Olika ersättningsformer
Incitamentsformer
Delbetalningar
Förskott
Prisreglering (prisindexering)
En prisregleringsformel
Fullgörandegarantier
Immaterialrättsliga frågor

Få mer information!

Strax skickar vi lite mer information.
Möt

Lennart Borghagen

Lennart Borghagen har lång erfarenhet som lärare inom inköp och upphandling. Han har dessutom mångårig erfarenhet av att verka i både inköpsrådgivande och inköpsutförande yrkesroller, och har arbetat under stora delar av sitt yrkesliv som både anställd inköpare/upphandlare och som inköpskonsult.

Han har tidigare varit inköpsdirektör vid Försvarets materielverk och därefter som inköpskonsult upphandlat bland annat IT-tjänster, medicinsk utrustning, tunnelbanetåg och regionaltåg. Lennart är i grunden civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola samt har därtill utbildning i affärsjuridik, företagsekonomi, pedagogik och förhandlingsteknik.

Lennart gillar lärarrollen och strävar alltid efter att kunskapsskillnaden mellan vad som lärs ut och vad studiedeltagaren tar in, ska bli så liten som möjligt. Han är sedan lång tid en populär och efterfrågad föreläsare på seminarier och kurser inom sitt fackområde inom såväl företagsvärlden som inom offentlig sektor.

Lennart kommer, till dig som väljer denna utbildning, att dela med sig av sin
både breda och djupa kunskap och mångåriga erfarenhet av inköpsprocessen och dess genomförande från behovsanalysen till och med inköpsavtalet vid upphandling av såväl varor som tjänster.
Patrick Jones - Course author
  Arbetsförmedlingen anser att det finns stora möjligheter till jobb för en Inköpare. 
Snittlönen är 43 200 kr
ARBETSFORMEDLINGEN.SE

Få mer information!

Strax skickar vi lite mer information.

BETALA TRYGGT MED KLARNA

 • 14 dagars öppetköp 

 • få först betala sen

 • dela upp betalningen per månad

 • betala med kort
 • betala efter 30 dagar
 • direkt betalning
Genom att klicka på "Betala med klarna" godkänner jag Terms of use.

START: LÖPANDE STARTER