Operativ inköpare

  • Löpande starter
  • En termin
Write your awesome label here.
Distansutbildning Inköpare är en heltäckande och aktuell utbildning som riktar sig till dig som vill arbeta som inköpare, antingen på ett företag eller i en organisation.

Du får lära dig hela inköpsprocessen och dess olika fokus och strategier så som förutsättningarna för en inköpare, hur man arbetar som inköpare, genomför en inköpsprocess och hanterar leverantörer.

I utbildningen ingår förinspelade föreläsningar, specialanpassat kursmaterial, reflektionsuppgifter och vägledning av vår ämnesexpert och lärare Lennart.

Studietid: en termin 

För dig som är i behov av kompetensutveckling för att konkurrera på dagens arbetsmarknad.

Ämnesexpert

Förinspelade föreläsningar med aktuella kunskaper ifrån arbetsmarknaden

Utbildad lärare

Pedagogisk vägledning av lärare med kunskaper inom ämnet.

Hög grad av engagemang

Studioinspelade föreläsningar, digital litteratur, kunskapstest och  reflektionsövningar  

 Videoföreläsningar

Titta på 14 studio inspelade föreläsningar av högsta kvalitet.

Diskutera med andra

Diskutera och ta hjälp av dina tillgängliga kurskamrater

Reflektionsövningar 

Reflektionsövningar av de olika blocken för att kunna säkerställa din kunskapsnivå.

Omdöme

       

Tycker att det är en jättebra kurs med en mycket bra lärare och en mycket bra admin som ger snabb återkoppling.  Utbildningsmaterialet är väl genomarbetat och föreläsningarna mycket lärorika och intressanta.
Är mycket nöjd.

Malin Tjärnkvist

       

För mig personligen, har kursen varit otroligt givande. Innehållet är mycket intresssant och pedagogiskt utformat. Jag jobbar idag inom inköp, med huvudinrikting anskaffning, daglig kontakt med leverantör, planering, lägger beställningar mm. Kursen ger mig givande perspektiv och kunskap om områden jag inte än är involverad i. För att kunna ta ytterligare steg inom inköpsyrket, så är kursen suverän för mig. 

Lukas Hansson

Så här går det till

Vår unika utbildningsstruktur är särskilt designad för att ge dig en omfattande och engagerande lärandeupplevelse. Utbildningen är indelad i flera block, och varje block är strukturerat enligt följande steg:
01

Föreläsning 

Varje block inleds med en digital föreläsning. Dessa interaktiva sessioner är utformade för att ge dig en grundläggande förståelse av ämnet och framhäva nyckelkoncepten.

 

02

Litteratur

För att vidare berika din förståelse, tillhandahåller vi noggrant utvald litteratur. Denna material kompletterar både föreläsningen och den förklarande texten genom att ge ytterligare insikter och exempel.

 

03

Kunskapsmål 

För att ytterligare fördjupa dina insikter, följer reflektionsövningar. Dessa övningar uppmuntrar till personlig eftertanke och kritiskt tänkande kring ämnets material, vilket förstärker både lärande och förståelse.

 

Kompetensförsörjning 

Vi levererar till ledande Organisationer!

Vi erbjuder flexibla distansutbildningar för alla, från privatpersoner till företag och organisationer. Våra skräddarsydda program tillgodoser unika behov, möjliggör personlig och professionell utveckling på egen takt, var som helst. Förbättra individuell och organisatorisk kompetens med våra effektiva utbildningslösningar.

Några av våra utvalda kunder  

Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

Få mer information!

Strax skickar vi lite mer information.

Se, läs, öva och förbättras hur många gånger du vill.

Kursplan

Block 1 Introduktion till inköp

Introduktion till yrkesrollen
Former för inköp
Behovsanalys/Förstudie

Block 2 Grunder för inköp

Affärsmässighet och konkurrens
Allmänna leveransvillkor/Standardvillkor
Branschvillkor
Inköpssekretess
Korruptionsrisker

Block 3 Planering och förberedelser för inköp

Inköpsstrategin
InköpsplanenHållbarhetsfrågor
Ramavtal och avrop

Block 4 Inköpsprocessen

Kartläggning av leverantörsmarknaden
Informationskällor
Metoder för värdering av leverantörsföretag
Några intressanta frågor att söka svar på
Riskbedömning

Block 5 Leverantörsbedömningen

Kartläggning av leverantörsmarknaden
Informationskällor
Metoder för värdering av leverantörsföretag
Några intressanta frågor att söka svar på
Riskbedömning

Block 6 Förfrågningsunderlaget

Förfrågningsunderlagets syften
Förfrågningsunderlagets övergripande struktur
Kravspecifikationen – Uppdragsspecifikationen
Funktionell eller teknisk specifikation
Verksamhetsåtagande
Tidsplaner
Stöd vid drift och underhåll
Kommersiella villkor i avtalet
Administrativa bestämmelser för inköpet
Kravspecifikationen
Några generella råd vid kravutformning
Funktionella krav
Utförandekrav
Indelning av kraven i kravområden
Samverkan vid kravspecificering
Att sträva efter

Block 7 Utvärdering av anbud

Grovgallring
Anbudsutvärdering 1
Nollställning av anbud
Anbudsutvärdering 2
Anbudsutvärdering 3
Kriterier för anbudsutvärdering
Några allmänna aspekter på utvärderingskriterier
Exempel på kriterieområden inom det tekniska området
Exempel på kriterieområden inom det operativa området
Exempel på kriterieområden för riskhantering
Exempel på kriterieområden i övrigt
Riskanalyser

Block 8 Förhandlingar och förhandlingsteknik

Förhandlingsbehovet
Förhandlingsmetodik
Förhandlingsprocess

Block 9 Inköpsavtalet

Avtalssituationen
Avtalets innehåll
Avtalets detaljstruktur
Exempel på avtalsstruktur
Standardavtal/Branschavtal
Miniavtal
Olika ersättningsformer
Incitamentsformer
Delbetalningar
Förskott
Prisreglering (prisindexering)
En prisregleringsformel
Fullgörandegarantier
Immaterialrättsliga frågor

Möt Ämensexperten och läraren

Lennart Borghagen

Lennart Borghagen har lång erfarenhet som lärare inom inköp och upphandling. Han har dessutom mångårig erfarenhet av att verka i både inköpsrådgivande och inköpsutförande yrkesroller, och har arbetat under stora delar av sitt yrkesliv som både anställd inköpare/upphandlare och som inköpskonsult.

Han har tidigare varit inköpsdirektör vid Försvarets materielverk och därefter som inköpskonsult upphandlat bland annat IT-tjänster, medicinsk utrustning, tunnelbanetåg och regionaltåg. Lennart är i grunden civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola samt har därtill utbildning i affärsjuridik, företagsekonomi, pedagogik och förhandlingsteknik.

Lennart gillar lärarrollen och strävar alltid efter att kunskapsskillnaden mellan vad som lärs ut och vad studiedeltagaren tar in, ska bli så liten som möjligt. Han är sedan lång tid en populär och efterfrågad föreläsare på seminarier och kurser inom sitt fackområde inom såväl företagsvärlden som inom offentlig sektor.

Lennart kommer, till dig som väljer denna utbildning, att dela med sig av sin
både breda och djupa kunskap och mångåriga erfarenhet av inköpsprocessen och dess genomförande från behovsanalysen till och med inköpsavtalet vid upphandling av såväl varor som tjänster.
Patrick Jones - Course author
  Arbetsförmedlingen anser att det finns stora möjligheter till jobb för en Inköpare. 
Snittlönen är 43 200 kr
ARBETSFORMEDLINGEN.SE

Få mer information!

Strax skickar vi lite mer information.

BETALA TRYGGT MED KLARNA

14 DAGARS ÖPPETKÖP 
FÅ FÖRST BETALA SEN
DELA UPP BETALNINGEN PER MÅNAD
BETALA MED KORT
BETALA EFTER 30 DAGAR
DIREKT BETALNING