Vad gör en redovisningsekonom


Redovisningsekonomer är en profession som hanterar och analyserar finansiella uppgifter för företag och organisationer. De ansvarar för att redovisa alla in- och utbetalningar samt andra ekonomiska aktiviteter i företaget, såsom att se till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i rätt tid.
Redovisningsekonomen analyserar också resultatet av det årliga bokslutet för att förklara varför företaget presterade som det gjorde och presenterar bokslutsrapporten för företagsledningen. Ibland kan arbetet också innebära att utveckla modeller för redovisningen och skapa riktlinjer för hur den ska genomföras. Redovisningsekonomen kan också delta i budgetarbetet och bedöma hur stora intäkterna och utgifterna ska vara under en viss period för att uppnå lönsamhetsmålen.
En redovisningsekonom som arbetar på en redovisningsbyrå kallas ofta för en redovisningskonsult. Redovisningsekonomer arbetar vanligtvis på en ekonomiavdelning med redovisningsuppgifter, medan redovisningskonsulter jobbar på sitt eget företag eller på en byrå med andra företags ekonomi.
För att bli redovisningsekonom kan du läs Distansläras Certifierad redovisningsekonom.